Contact

Hoofdlocatie Birkhoven Zorggoed
Bezoekadres:
Soesterweg 533
3819 BA Amersfoort

Postadres:
Postbus 363, 3800 AJ Amersfoort
Telefoon 033 4600500
Fax 033 4600599
info@birkhovenzorggoed.nl
www.birkhovenzorggoed.nl

Birkhoven Park

Bestaande uit:
De Vier Linden
Soesterweg 535 (appartementen 1 tot en met 40)
3819 BB Amersfoort

Revalidatie
Soesterweg 533
3819 BA Amersfoort

Populier, Hazelaar en Kastanje
Soesterweg 539
3819 BA Amersfoort

Dagcentrum
Soesterweg 533
3819 BA Amersfoort

Centraal gebouw
gegevens: zie hoofdlocatie

De Stuifberg
Hoenderberg 47
3825 CT Amersfoort
Telefoon: 033-2862977

Villa de Eik/Quercus
Barchman Wuytierslaan 77
3819 AB Amersfoort
Telefoon de Eik: 033-4220860
Telefoon Quercus: 033-4220862

De Plataan
Plataanstraat 18
3812 ZW Amersfoort
Telefoon: 033-4650168

Locatie Puntenburg
Woonzorgcentrum
Puntenburgerlaan 100
3812 CG Amersfoort
Telefoon: 033-4612448